Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation opdelt i kredse, hvor hver kreds omfatter en eller flere kommuner. Beredskabsforbundets kreds København Nordvest dækker kommunerne:

Beredskabsforbundet løser en række opgaver i lokalsamfundet:

  • Vi hverver frivillige til redningsberedskabet.
  • Vi er talerør for de frivillige i redningsberedskabet.
  • Vi gør befolkningen opmærksom på deres egen sikkerhed.
  • Vi afholder kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for befolkningen.
  • Vi tilbyder førstehjælpsvagter og brandvagter i forbindelse med kulturarrangementer, koncerter, sportsstævner, festivaler og lignende.

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om det at være frivillig i redningsberedskabet, så kig lidt rundt her på vores hjemmeside, eller kontakt vores kredsleder.